ГРЕХ

ГРЕХ

 

Која је разлика између грешке и греха? И једна и друга реч означавају неуспех у достизању одређеног циља због неких ометајућих фактора. Све су грешке, примарно интелектуалне, односно потичу из ума, без обзира да ли се манифестују у понашању, комуникацији или мотивацији.

Сви ми грешимо у акцијама и реакцијама на животне догађаје, то је неоспорно. Али, грешке су степенице успеха. Напредовање је немогуће без отпора. У свету физике, брод напредује захваљујући отпору воде, а авион, отпору ваздуха. Човек се креће захваљујући отпору Земље, јер да нема њене гравитације ко зна где бисмо стигли.

Упркос томе, већина људи живи у страху од грешке. Неки у страху од грешке, у појединим областима стварања, остану парализовани целог живота. Зато се каже да су најнеуспешнији они који никад нису грешили.

Грех је стил живота. Наравно, живот је невероватно разноврстан или мултидимензионалан, па омогућава области у којим не грешимо, али исто тако нам показује и оне у којим грешимо. Када хронично живимо неуспешно у лично важној димензији егзистенције, уствари живимо у греху. Зато је грех стил живота.

Често се каже, он је грешан човек, где ће ти грешна душа, живи у греху…. Религије су највише заслужне што се појам грех у колективној свести, углавном веже за сексуално понашање људи. Али, сексуални грех је само једна врста греха. Пре свега, постоји морални грех, који се односи на повређивање интереса других људи.

Ипак, највећи грех је духовни или метафизички. Из њега проистичу сви други грехови. Живети у свету материје и физике, без свести о постојању света метафизике је највећи грех. Буда је говорио да је незнање највећи грех који може задесити човека у животу.

Није грех незнати. Живети живот без жеђи за духовним знањем је највећи грех. Такав живот је чист промашај.

 

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com