ДОСАДА

НАЈТЕЖА БОЛЕСТ

Обично се мисли да је страх највећи човеков непријатељ, јер спутава његову креативност и одржава хроничну патњу. Тачно је да се налази при врху највећих људских препрека на путу слободе, али, није највећи. Досада је највећа препрека људској слободи. Од страха могу да се пронађу, макар привремена уточишта у виду заборава и потискивања, али досаду људи тешко побеђују.

Недостатак свести или незнање рађа досаду, а она рађа патњу и страх. Досада се побеђује искључиво разумевањем. Да не би били њени робови, морамо најпре разумети шта је то досада. Иако је праћена емиционалним стањем немира и незадовољства, она је примарно стање непродуктивности, без обзира да ли се ради о физичком или менталном стварању. Процес стварања је једнак, по свом значају за живот, процесу дисања. Прекид процеса стварања изазива панику у бићу, једнако као и принудни прекид дисања.

Недостатак стваралаштва је гори од болести, јер се болест умножава додатном патњом, досадом. Уосталом, болест врло често настаје као последица поремећаја мотивације личности. Досада је неминовно стање зависних личности, јер зависност је поремећај у развоју личности. Сједне стране досада је корисна зато што подсећа и опомиње да нешто није у реду са сазревањем. Ње се не можемо  ослободити одсецањем од личности, већ једино преображајем личности из зависности у слободу.

Сваки облик стварања је лек за досаду, поготово ако стваралаштво иде у експанзију. Проширивање продуктивности рађа нове креативне идеје и појачава задовољство у чину стварања. Мерило је стваралаштва, обично се мисли, љубав према стварању. Али, таква љубав се брзо гаси ако нема експанзије стварања.

Психоаналитичар Вилхем Рајх је говорио, човек је рођен са поривом да воли и ради. Ако под радом подразумевамо само рад са љубављу, али не и принудан рад, који је уствари експлоатација, можемо редуковати рајхову изјаву на синтагму, човек је рођен да воли.

Дакле, лек за досаду је рад са љубављу. Како и зашто исцури енергија љубави из човека, то је питање које свако сам себи треба да постави.

 

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com