ЗЛОУПОТРЕБА

Злоупотреба секса

 

Када су питали времешног Лалу колико је имао жена у свом животу, он је на лицу места почео да се преслишава и броји: “ Соса….,.. Јуца, Јуца замало……., у оца му очинског, ал се неко најебо на мој рачун! „

Сви се смеју овом вицу, а Казанова би највише. Између Лале из вица и Казанове из живота, налазе се сви други када је у питању њихов однос премс сексу.

Колективна свест има своје парадигме и аксиоме, неоспориве вредности које се не преиспитују. Секс заузима највећу вредност. То се може измерити пропорцијом свакодневне заступљености теме секса у разговорима, културним активностима, јавним медијима и другим социјалним динамикама. Кад би смо могли да уђемо у машту сваког човека вероватно би смо наишли на предоминацију тема секса у односу на друге сценарије ума.

Пре годину дана један посланик, професор универезитета у обраћању у скупштини, говорећи о катастрофалном стању у систему вредности колективне свести рекао је да јавни медији значајно доприносе њеној деформацији кроз хипертрофирано форсирање тема сексуалности. Већина посланика се слатко исмејала на његове речи, као што то чине деца у предпубертету када се помене сама реч секс у јавној комуникацији. А у скупштини би требало да седе најзрелије личности друштва.

Секс је увек био популаран наркотик, без обзира да ли се неумерено конзумира у теорији или пракси. Секс сам по себи, секс ради секса је невина димензија живота. Невоље се зачињу злоупотребом секса. Секс најмање служи својој сврси. Најчешће има улогу инструмента за остваривање циљева који немају никакве везе са природом секса.

Злоупотреба секса и његова инструментализација у друштвеним активностима је погубна за менталну хигијену друштва, а поготово за васпитавање и сазревање младих нараштаја.  И на индивидуалном плану, многим људима секс не служи аутентичној сврси, него  буде монета за поткусуривање којом се купују неки други циљеви.

Секс по својој аутентичној природи јесте стваралачки чин, али није једини израз људског стваралаштва. По закону економије људског ума, ако сву своју енергију трошимо на једну делатност немамо је за друге важне делатности живота. Опседнутост сексом је болест зависности као и опседнутост сваким другим наркотиком, води у промашен живот.

Људи непрекидно опсесивно  убацију стабла од жада у сеновите долине, а да се никад не запитају како ли је на сунчаним врховима односа где нема злоупотреба и манипулација.