МАШТА

Машта ради свашта

 

Непрекидни рад ума, ван комуникацује са другим људским бићем, који се одвија у интимности, називамо машта. И сан је у суштини један облик маште који се одвија током спавања. Тако испада да је сваки човек током дана, много више у стању маште, него у стању непосредне комуникације са другим људима и световима. У просечном животном веку, човек знатно више машта него што живи у стварности.

Црква3

Као што све појаве у животу имају своју двојну природу, које човека могу и да убију и да оплемене, тако и машта, тим пре што прожима највећи део људских активности током егзистенције. Двојна природа маште огледа се у присуству или одсуству свести у процесу маштања. Машта представља један аутоматски ментални процес због чега се врло често одвија без присуства свести.

У томе лежи велика опасност за квалитет живљења. Несвесна машта је као кретање аутомобила по путу без присуства возача. За особе које учине неки озбиљан прекршај, каже се да нису присебне, што значи да су биле одсутне у моменту нарушавања одређених животних правила. За студента и ученика који не може да се сконцентрише док учи, каже се да је расејан и да је одлутао у неке друге просторе.

За несвестан ток маште одговоран је владар ума који је одлутао у неке друге просторе и није при себи, односно удружен са делом себе који се зове машта. Како то може бити? Какав је то владар који не влада својим краљевством? На његову жалост, постоје и други владари, који су много моћнији и доминантнији. Сваки човек је изложен свакодневном бомбардовању информацијама, које траје од рођења. Ми једноставно нисмо сами у интимности свога ума, колико год смо уврени да јесмо.

Људу наивно верују да су све мисли које се налазе у њиховим умовима њихове мисли. Истина је сасвим супротна. Највећи број мисли припадају неким другим власницима и произвођачима мисли, а ми смо их пригрлили као неко благо и посесивно чувамо за себе. Заблуда је када људи верују да су господари својих умова. Образовање, васпитање, пропаганда, манипулација, спиновање информација, убеђивање, емитовање епидемије страхова, све су то инструменти окупације ума човека од стране неких других умова.

Можемо слободно рећи, нисмо власници сопствених умова. То значи, иако је прошло доста времена од робовласничког доба, да смо и даље у робовласничком односу. Када официјелна религија тврди да постоји један планетаран ум који свесно производи зло међу људима, то значи да неко други користи наш аутоматизован инструмент маште за управљање нашим умовима како би остваривао неке себичне интересе, противне интересима већине људи на планети Земљи.

Дакле, чувајте се своје несвесне маште. То су незакључана врата кроз који улазе непозвани гости да вас похарају.

П.С. Не знам други начин за одржавање свести над сопственом маштом осим праксе тиховања. Тиховање је рад душе, рад истинског власника пространства ума. Без свакодневне праксе тиховања ми смо само аутомати за употребу.