ПУТОВАЊА

ПУТОВАЊА

 

Ретки су људи који не воле путовања. Психолог Абрахам Маслов је први конструисао хијерархију основних људских потреба. Телесне потребе, за храном, сном и сексом су базичне. Мада Маслов није експлицитно поменуо, потреба за путовањима иде одмах за основним телесним потребама. Иако се и у потреби за путовањима крију потреба за храном и сексом, ипак, чињеница је да већина људи не могу без путовања.

Покретач мотива за путовањима је радозналост. Радозналост је тежња за променом. Обзиром да је промена константа универзума и радозналост је природни одраз аутентичног бића, које се спонтано усклађује са вечним принципом промене.

Промена и досада су контрасти, налазе се на супротним странама живота, догађаја и доживљаја. Промена је саставни део сваког догађаја, а досада саставни део доживљаја. Радозналост се, врло често рађа из монотоније, мада здрава радозналост је природна реакција на промене догађаја.

Радозналост која настаје из монотоније живота је лек за душу. Досада је увек праћена немиром, а често и патњом. Када биће не живи у стваралачком заносу, ментално или физички, оно пати. Забава је компензаторно стваралаштво. Има у њој одјека стварања, али мора да се појача музиком, алкохолом или неком другом дрогом, да би створила радост налик оној у чину стварања.

И путовања компензирају монотонију живљења и недостатак радосног стварања. Потреба за путовањима, потребама за даљинама, настаје из синергије радозналости и наде. Али, да ли ће путовања створити радост осим голицаве наде, не зависи само од радознале наде.

Свака потреба за даљинама је поиспољена потребама за истраживањем дубина свога бића. И на удаљеним дестинацијама можемо брзо осетити монотонију, ако не заронимо дубље у своје биће, у дубине од којих нам застаје дах и избледи свака мисао. Узалуд форсирамо даљине, ако истовремено не форсирамо дубине.

Лао Це је давно говорио:

Без излажења уз куће
Можеш упознати сав свет.
Без гледања кроз прозор
Можеш видети Тао неба.
Што даље идеш,
Мање знаш.
Стога мудрац:
Сазнаје без путовања,
Види без гледања,
Остварује без деловања.

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com