РАЗУМЕВАЊЕ

Разумевање

Ум је за многе људе мистерија. Без обзира како чудно било, то је истина. Као што нож не може сам себе да посече, нити око само себе да види, тако и ум не може сам себе да доживи. Потребно је нешто изван ума што ће да му послужи као огледало да би се ум у њему огледао.

Његово име означава праву природу феномена. Ум је садржај нечега у мени, уствари садржај мисли, осећања, жеља и намера у бескрајно  разноврсним формама. Људи често употребљавају речи са непрецизним намерама. Различитим речима придају иста значења, а раличитим значењима придају исте речи, због чега често нема добре комуникације. Чувени руски психолог Лав Виготски, у својој књизи Мишљење и говор, доказује да принципијелно неразликовање појмова доводи до синкретизма у мишљењу, а последично и у говору.

На пример, умовање и разумевање не означавају исте менталне процесе. Исто тако, мишљење и размишљање нису исте појаве.  Сам префикс РАЗ потврђује да су то различити феномени. Он потиче од речи РАЗМАК, која значи одвојеност или дистанцу једног објекта у односу на неки други. Објекти у уму су мисли, али и цео ум представља један објекат.

Ако прецизно употребљавамо реч разумевање онда подразумевамо да је дошло до дистанце умовања у односу на неки други објект који није ум. Разумевање је процес престанка умовања. Сву ученици и студенти имају проблеме у усвајању знања и проблем неразумевања управо зато што не могу да зауставе умовање у чину усвајања знања.

Тај други објекат, у најширем значењу те речи, је душа. Када нешто не разумемо, ми смо одвојени од центра разумевања и увида који се зове душа. Несвестан ток мисли је присилан ток инерције рада ума који се одвојио од Бића и ствара сан или ненадгледану машту. Несвестан ток мисли је широко прихваћена дисфункција ума са којом се већина људи мири. То би могао бити нормалан стил живљења друштва, када не би производио масовне неуспехе и незадовољства.

Дакле, треба здушно кренути у неговање душе и надгледање процеса умовања који се зове несвесна машта. Неговање душе се зове тиховање. Као што је за здравље  неопходно свакодневно неговање тела исто тако је за здравље ума неопходно свакодневно практиковање тиховања. Мудраци са искуством рекоше, одрасли људи сат времена дневно, а деца петнаест минута.

РАЗУМЕВАЊЕ

Разумевање

 

Ум је за многе људе мистерија. Без обзира како чудно било, то је истина. Као што нож не може сам себе да посече, нити око само себе да види, тако и ум не може сам себе да доживи. Потребно је нешто изван ума што ће да му послужи као огледало да би се ум у њему огледао.

Његово име означава праву природу феномена. Ум је садржај нечега у мени, уствари садржај мисли, осећања, жеља и намера у бескрајно разноврсним формама. Људи често употребљавају речи са непрецизним намерама. Различитим речима придају иста значења, а раличитим значењима придају исте речи, због чега често нема добре комуникације. Чувени руски психолог Лав Виготски, у својој књизи Мишљење и говор, доказује да непринципијелно неразликовање појмова доводи до синкретизма у мишљењу, а последично и у говору.

На пример, умовање и разумевање не означавају исте менталне процесе. Исто тако, мишљење и размишљање нису исте појаве. Сам префикс РАЗ потврђује да су то различити феномени. Он потиче од речи РАЗМАК, која значи одвојеност или дистанцу једног објекта у односу на неки други. Објекти у уму су мисли, али и цео ум представља један објекат.

Ако преацизно употребљавамо реч разумевање онда подразумевамо да је дошло до дистанце умовања у односу на неки други објект који није ум. Разумевање је процес престанка умовања. Сву ученици и студенти имају проблеме у усвајању знања и проблем неразумевања управо зато што не могу да зауставе умовање у чину усвајања знања.

Тај други објекат, у наширем значењу те речи, је душа. Када нешто не разумемо, ми смо одвојени од центра разумевања и увида који се зове душа. Несвестан ток мисли је присилан ток инерције рада ума који се одвојио од Бића и ствара сан или ненадгледану машту. Несвестан ток мисли је широко прихваћена дисфункција ума са којом се већина људи мири. То би могао бити нормалан стил живљења друштва, када не би производио масовне неуспехе и незадовољства.

Дакле, треба здушно кренути у неговање душе и надгледање процеса умовања који се зове несвесна машта. Неговање душе се зове тиховање. Као што је за здравље неопходно свакодневно неговање тела исто тако је за здравље ума неопходно свакодневно практиковање тиховања. Мудраци са искуством рекоше, одрасли људи сат времена дневно, а деца петнаест минута.