САВЕСТ

САВЕСТ   Савест је  и корисна и штетна, све зависи од тренутка употребе. Да би је људи користили на исправан начин, морају најпре да разумеју њену природу. Савест није исто што и свест. Постоји повратна спрега између свести и савести, али постоји међу њима однос надређености и подређености. Свест производи савест, али савест може да… Read More САВЕСТ