ПОГЛЕД

Поглед

 

Негде сам прочитао да је структура ока идентича структури људског мозга, што би значило да су очи најистуренији део мозга. Научници кажу да људи путем очију усвајају око 80% информација из света који нас окружује. То значи да су подаци које добијамо путем ока од пресудне важности за опстанак људи.  Свако својим искуством може да потврди да су очи најважнији инструмент за безбедно управљање реалношћу.

Сви се слажу да су очи прозори људске душе. То значи, чак и када човек не одаје од себе ни једну поруку о себи свету око себе, његове очи, ипак одају његове тајне. Погледи су заиста прозори душе. Али, пазите, прозори душе, а не душа сама. Душа је чиста племенитост, примордијална лепота и невиност бића.  Као што прозори нису простор, него граница између унутрашњег и спољашњег простора, тако су и очи линија раздвајања душе и ума.

ОКО

Очи и поглед могу бити прозори душе, али много чешће су прозори ума, његових мисли, осећања и мотива.  Неке погледе лако читамо, а неке друге можемо погрешно протумачити. Нису сви вешти у тумачењу значења људских  карактера путем очију.  С друге стране, има људи који су прави мајстори да прикрију шта се у њима збива. На пример, у карташкој игри покера, вештина тумачења погледа и невербалне комуникације је пресудна за победу, па се игра претвара у прави рат погледа.

Најлакше тумачимо погледе стида, пре свега због тога што стидљиве особе имају низак потенцијал управљања својим умом и емоцијама када су у комуникацији. Други разлог зашто лако уочимо стид у очима је емпатија. Већина људи имају одређену дозу стида у свом карактеру, па им је из сопственог искуства лако да га препознају и у другим особама.

Лудило у очима је понекад лако, а понекад тешко препознати, зато што лудило има широк спектар манифестација. Можете га уочити или као велику дозу страха у очима, или дозу мржње и агресивности. Јако је важно да не успостављамо контакте путем погледа са таквим особама, јер нас њихови погледи могу повући у заједнички вртлог лудила.

Како, пак протумачити интелигенцију само путем погледа? На пример, како видимо интелигенцију у очима детета које пати од аутизма? Ово је јако важно питање за све оне који се баве аутизмом. Ако не гледамо у очи аутистичне особе и не тражимо интелигенцију у њеним очима ми се и сами понашамо као да смо аутистични, и својим аутистичним чином доприносимо развоју и трајању аутизма.
Интелигенција је поглед душе. Ако изоштримо диоптрију сопствене интелигенције до нивоа интуитивног погледа, видећемо интелигенцију у очима свих људи и у очима животиња. Наш велики песник и романсијер, Милош Црњански је видео интелигенцију и у очима биљака у песми Очи са стихом: „…… радознало милујем блудне и меке велике очи биља. „