СТАРТ

 ПРИНЦИПИ ЖИВОТА

1. Принцип духовности: Живот је интелигенција
2. Принцип стварања: Сваки вид живота настаје претварањем интелигенције у материју
3. Принцип рађања: све настаје уједињавањем супротности
4. Принцип одраза: Како је на неиспољеном плану, тако је и на испољеном плану
5. Принцип двојности: Сваки вид живота има своју супротност
6. Принцип кретања: Живот се креће у ритму, кроз фркевенције и амплитуде
7. Принцип узрочности: Свако стање, процес и облик има свој узрок и последицу
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА  
Интелигентно деловање је процес преношења објекта из извора у простор ван извора. Постоји једна појава за коју знамо да постоји, а коју не можемо потврдити ни једним људским  чулом. Она се зове интелигенција или памет.
ИЗВОР
И, као што из извора воде, може да тече само вода, а не пиво или вино, тако из Извора који  одржава људско биће може да тече само љубав и доброта…..
ХИЈЕРАРХИЈА
Творац свемира је на врху пирамиде свих пирамида. Он је истовремено и физички и метафизички изражен. На физичком плану, природа је тело Творца. На метафизичком плану Творац је космичка интелигенција, оно што се не може детектовати умом и људским чулима али прожима све елементе природе и држи их у стању хијерархије.
 ЦИЉЕВИ
Жеље и циљеви су повезани као магнетни полови.
Примарни и секундарни циљеви.
Смисао је највећи циљ.
Стид 2САМОСАЖАЉЕЊЕ
Сажаљење, које у суштини значи јадан ти,
и самосажаљење, осећање јадан ја,
стварају хроничну менталну болест зависности……
Камен7МОЋ И НЕМОЋ
Диспропорција моћи и немоћи на планети и слобода избора. Стварно физичка снага кладе ваља а ум царује и над њом. Управљање умом и управљање умовима. Манипулација и сила као инструменти владања људима. Моћ заснована на новцу, друштвеном положају и наслеђу као извор немоћи. Постоји ли тако нешто као истинска моћ? Шта је то духовна моћ? ….више.,.

spektarПРОСТОР
Када људе питамо шта им је најважније у животу, добијамо разноврсне одговоре, све у зависности од степена преокупираности неким, њима својственим вредности. Добијамо разне одговоре, од слободе, пара, породице, деце, хране…… а ретко ко наведе ваздух као пресудан услов живота, јер без њега човек може да живи тек нешто више од једног минута. Међутим, постоји још пресуднији услов живљења, а то је простор…….више

СЕМИНАР О КОМУНИКАЦИЈИ

Радионице у Новом Саду. Дводневни семинар; суботом и недељом

Циљеви тренинга: 

 1. Развој сопствених интелектуалних потенцијала
 2. Помагање другима да унапреде свој развој

Облик рада: групни рад

Начин рада: радионице, групе разумевања и рад у дијадама

Области рада

 1. Комуникација (недовршене комуникације, конфликти, стрес )
 2. Емоције ( негативне емоције, стид, осећај кривице )
 3. Мотивација ( жеље, циљеви, намере, одлуке, зависност и одговорност
 4. Мишљење (проблеми, ставови, заблуде, предрасуде, систем вредности )
 5. Свест ( стварање, управљање )

Садржај рада:

 1. Комуникација 
 2. Едукација
 3. Медитација
 4. Визуелизација
 5. Акција

Ефекти тренинга:

 1. Пораст комуникационих способности
 2. Растерећење од негативних емоција
 3. Претварање проблема у пројекте
 4. Креирање циљева и управљање циљевима
 5. Уклањање предрасуда, заблуда и фиксираних ставова
 6. Пораст капацитета свести

Ако сте заинтересовани попуните следећи УПИТНИК