ОРГАЗАМ

ОРГАЗАМ

 

Није случајно исти корен речи за организам и оргазам. Организам је целовит систем састављен из више органа. Грчка реч органисмос значи инструмент, тако да је сваки орган, инструмент управљања организма. Управљање може бити функционално, ако у њему синхронизовано учествују сви органи. У дисфункционалном управљању, неки органи не функционишу синхронизовано, или уопште не учествују у остварању циљева организма.

Човек као организам састављен је из телесних и психичких органа. Главни орган управљања људским организмом је ум. Јесте и мозак физички орган управљања, али је ум примарни орган управљања понашањем организма. Међутим, изнад свих психосоматских органа управљања, постоји творац управљања или СТВАРАЛАЦ. Без њега не би било ни организма ни оргазма.

Оргазам јесте производ функционисања сексуалних органа, али ако у његовом остварењу не учествују психички органи, или учествују дисфункционално, он изостаје. По дефиницији оргазам је потпуни, комплетан психосоматски доживљај. Дакле, телесни оргазам  је делимични доживљај. Телесни секрети на крају полног односа не могу бити критеријум оргазма, иако постоје неуспешни полни односи у којим нема ни телесних секрета.

С обзиром да је човек психосоматски организам, нема оргазма без учешћа психе. Најчешће  се одвијају полни односи са делимичним учешћем осећања љубави, или чак са потпуним изостанком љубави. Такав секс је верзија телесне гимнастике. Функција душе је манифестација љубави, због тога је љубав духовни, нетелесни феномен. Спој љубави и секса ствара оргазам, коплетан доживљај интеракције мушкарца и жене.

Сексуални мотив је један од примарних покретача људи.Међутим, без учешћа душе у односу, он се своди на анималан однос. Велики број и врста аберација у области полних релација, говори да је секс у цивилизацији на нецивилизованом нивоу. Одувек је секс био опсесија људи. И одувек је био средство за постизање каквих све не циљева, који немају везе са примарном функцијом секса.

Секс је невин и чист док га људи не упрљају несексуалним мотивима. Онда посатаје отрован, као чиста вода у коју је сипан отров. Оргазам је критеријум невиности секса, а њега нема без учешћа љубави. Људи су опседнути сексом када не успевају да достигну оргазам. У тантри, уметности достизања оргазма, критеријум достизања оргазма мери се дужином времена непостојања потребе за сексом. Тај принцип важи за све људске мотиве. Оно што људи немају, тиме су преокупирани.

Суштину оргазма чини разумевање, као што говори кованица  раз – умевање, дистанцирање од умовања. То је тренутак престанка бивања у стању ума и почетак бивања у стању ван ума, а то значи бивања у реалности. Оргазам није ни телесни ни мисаони феномен. Оргазам је потпуна и ослобођена љубав. Постоји савршена дефиниција љубави, упркос бројним субјективним схватањима шта чини суштину љубави. Љубав је континуитет и интезитет пажње према неком објекту или бићу.

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com