СТВАРАЛАЦ

СТВАРАЛАЦ

Стваралаштво је област стварања. Стварање је процес претварања нематерије у материју. Стваралац је извођач стварања. Граматика, наука о структури језика, каже то исто, другим речима. Стваралац је субјекат, објекат је производ стварања, а предикат је радња, процес стварања.

Понекад није грех употребити страну реч да би се нагласио смисао срБске речи, али најчешће, употреба страних речи је грех, јер има сврху манипулације, завођења, уместо сврху комуникације, разговора. Оно Његошево, великаши, грдне кукавице, постадоше свога рода издајице, односе се и на лингвистичке ксенофиле. Другим речима, љубитељи употребе страних речи, најчешће имају мотив да замаскирају своје незнање и импресионирају лаковерне читаоце.

Језичка амнезија доводи до семантичке амнезије, односно до неразумевања и глупости. Живот је плес ствараоца. Живот је синергија ствараоца, стварања и створеног. Неки аутори тврде да је живот спој посматрача, процеса посматрања и објекта посматрања. Та тврдња је донекле тачна. Ако само посматрамо живот, онда нисмо живи. Смисао и срж живота је стварање. Истински мудраци саветују, мање гледај, више стварај.

Све људске патње, индивидуалне и колективне настају из поремећаја инстикта стварања. Досада је планетарна епидемија болести недостатка креативности. На другом месту је деструктивност људи. У безнађу и вапају за смислом живота, многи људи разарају, себе, ближње и природу. Када је поремећен механизам креативности у бићу, људи постају агресивни и деструктивни, јер деструкција је сурогат стварања.

Структура ствараоца је саткана од памети или интелигенције. Неки кажу од љубави, али суштину љубави ипак чини интелигенција. Суглсник С у речима ствар, стварање и стваралац, указује на двојну природу људског бића. Стваралац је отелотворена интелигенција. Он је спој материје и духа.

Стваралац није исто што и ум. Ум је инструмент стварања. Пажња је метафизичка енергија ствараоца која се очитује у свету физике. Пажња је чаробни штапић из бајки који чини чуда у поиспољеном свету. Пажња и љубав су синоними. Стваралац је као Сунце, а његова пажња као сунчеви зраци. Да нема Сунца не би било живота на овој планети.

Да нема пажње ствараоца не би било ни љубави у свемиру.

 

 

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com