ПРЕДУЗИМЉИВОСТ

НЕВИДЉИВО СТВАРАЊЕ

Сви уважавамо особе које су предузимљиве. Предузимљивост је драгоцена особина личности за успешан и радостан живот. Колико се субјективно осећамо успешним у свакодневном животу, показује каква нам је лична предузимљивост. Економско благостање једног друштва, или његов изостанак, говори о пропорцији предузимљивих и непредузимљивих људи у њему.

Предузимљивост је одлика зрелих личности. Незреле личности су уствари, никад одрасле особе, упркос зрелости тела. Ошо храбро рече, да већина људи никад не превазиђе ментални узраст од четрнаест година, упркос календарском узрасту и степену формалног образовања. У свакодневном говору за њих кажемо да су детињасте или инфантилне.

Кроз дубоко промишљање на тему предузимљивости можемо направити помак у личном сазревању, а не чекати неки ауторитет да нас усмери на пут радости. Предузимљивост значи, пре него што кренемо у акцију, морамо извршити одређене припремне радње, па тек онда ићи у реализацију. Те припремне радње се више односе на унутрашњи, ментални рад, а мање на комуникацију са спољњим светом и на извршење радњи.

У оваквој дефиницији предузимљивости постоји наизглед један парадокс. Сви верују да су предузимљиви људи они који не оклевају у својим акцијама, што и јесте тачно. Међутим, ми видимо само спољашњу манифестацију њиховог понашања, а остаје нам непознат њихов умни рад, ни кад је започео, ни какви су му садржаји. У самој речи предузимљивост, види се да је ментални рад пресудан за извршење, јер идеје увек, баш увек претходе поступцима.

Људи предузимљивог духа су визионари. Они унапред виде цео процес остварења својих визија. Због тога остављају утисак у перцепцији јавног мнења да су храбри и енергични да постигну оно што науме. И заиста, храброст и брзина реаговања заиста јесу одлике предузимљивих људи, али то нису примарни генератори њиховог понашања. Примаран је њихов претходни, свесни умни рад који додаје енергију храбрости и одлучности у понашању.

Из речи предузимљивост настала је и реч предузеће. Предузеће је производна установа у којој је унапред осмишљен цео поступак организације и производње. Наравно да постоје непродуктивна предузећа, која живе на рачун целог друштва, као што незреле и зависне личности живе на рачун својих родитеља или социјалне помоћи. Исто тако, постоје и непродуктивни предузетници.

Неуспешни предузетници настају на почетку свога рада, у поодмаклој фази или у завршној фази свога предузетништва. Без обзира на време настанка њиховог неуспеха, он показује да у претходном умном раду постоји грешка разумевања како функционише механизам стваралачког промишљања.

www.psihologsreckolazic.wordpress.com