ПРЕОБРАЖАЈ

Преображај

 

Преображај и промена нису исте појаве иако многи верују да јесу. Промена је правилна смена облика у јединици времена, као на пример смена годишњих доба. Преображај је трајна измена појаве која се више не враћа у раније стање. Понекад је добро употребити страну реч да би се појачало размевање. Зато, преображај је транформација, ново стање.

У исто време чезнемо за трансформацијом и страхујемо да до ње не дође, у зависности од садржаја у нашем бићу. Ако имамо материјално обиље, наравно, не желимо преображај у сиромаштво. Ако имамо здраво тело, не желимо болест. Али, ако смо у оскудици и болести, онда чезнемо за трансформацијом.

Ипак, сви чезну за духовном трансформацијом, односно за субтилним преовражајем свога ума, који хронично доноси немир, а врло често и патњу. Идеал свих религиозних школа кроз историју је достизање стања непомућеног мира и у турбулентним догађајима и у стањима доколице

Дакле, објекат трансформације треба да буде људски ум, који генерише немир и патњу. Човек који не тежи преображају ума осуђен је на трајни немир, честе стресове и повремене трауме. Непрекидни живот у уму  је налик сталном гледању у албум фотографија, док живот тече поред нас. Ово чак и није аналогија. Већина људи пропушта живот, загледана у модеран фото албум што се телевизија зове.

Међутим, највећи је фото албум за ескивирање живота сопствени ум. Ни једна реч, емоција, мотив ни мисао, изнедрени из ума нису живот. Живот је спој и алхемија догађаја и доживљаја. Из прожимања догађаја и доживљаја настаје живот. О, да, недостаје трећи члан живота, свест да би се живот уобличио. Тако настаје свето тројство живота, прожимањем догађаја, доживљаја и свести.

Догађаја и доживљаја у егзистенцији имамо у изобиљу, али, недостаје нам више свести. Сваки преображај настаје увидом, избором, одлуком, намером и акцијом. То су инструменти пребражаја. Док смо загледани у садржаје свога ума нема пребражаја. Можда има промена, али има много више понављања, монотоније, досаде и доколице који у човеку рађају жељу за смрћу.

Зато, узмите алат у руке и правите трансформације. Добар мајстор у свету механике има чекић, клешта, бургију, тестеру и са њима ствара материјалне предмете. Добар мајстор у свету духовности има свој алат, увиде,  изборе, одлуке, намере и акције. Узмите алат у руке ако хоћете да направите преображај у свом уму и животу.

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com