СУЂЕЊЕ

Не суди биће ти суђено

 

Постоје многи и разни савети. Када би савети били толико функционални, колико их има свет би био много уређенији простор за живот. Десет божјих заповести из библије сасвим су довољни за уређење међуљудских односа и личног владања да би човек био срећан, али, очигледно  савети нису довољни да би свет постао срећније место за живот.

Шта недостаје за хармонију и срећу? Лично искуство и разумевање! Сваки човек мора да доживи и срећу и несрећу, и напор и лагодност, и успех и неуспех да би стекао мудрост за управљање својим животом. Без супротности нема ни живота, јер живот је кретање од супротности до супротности.

Велики учитељ је дао савет, не суди, биће ти суђено, али шта то значи? Доносити суд о неком стању, току или бићу је ментални процес означавања објеката стварности као добрих или лоших. При том просуђивању, постоји непоколебива убеђеност онога који суди у исправност свога суда.  У тој масовној убеђености да је свако безизузетно управу лежи узрок многих људских неслагања и сукоба.

Суђење је уствари вредновање објеката света, у најширем смислу речи објекат. Вредновање је префињени процес агресивности, кад год нешто оцењујемо као лоше или неприхватљиво. Али и вредновање у форми одобравања је у суштини чин агресивности, јер шаље поруку доминације  над објектом. Истовремено је то и намера  управљања објектом свога вредновања. Јер, када кажемо некоме, ти си добар, у исто време смо му послали  поруку  да смо изнад њега у моћи разумевања и суђења.

Човек, као појединачно биће има право да суди само о себи, јер је достижна мера својих могућности. Живот као општа појава је изнад појединачних могућности његових делова. Сваки човек својим вредновањем има амбицију и намеру да се наметне као мера свих ствари живота. Људи се занесу па уобразе да су изнад интелингенције живота и пресуђују о добру и злу. Зато је суђење и вредновање насиље над реалношћу.

По принципу акције и реакције, агресивна акција преправљања реалности других људи враћа се емитеру у виду бумеранга агресивности, а пошто људи свакодневно често суде, свакодневно су и изложени великој количини агресивности која угрожава њихов интегритет. Тако неосетно, субтилно или не, бивају изложени агресији из поља живота над којом немају контролу.

Зато, не вреднујте јер ћете бити нападани. Физички или метафизички, свеједно, једнако може да боли.