ТАЈНА

Тајна

 

У хијерархији људских вредности највише место заузима смисао живота, јер без њега и нема живота. На другом месту је ваздух, без кога ни телу нема живота.  Смисао извире из душе, а ваздух увире у тело. Има нека тајна веза између тела и душе, то је очигледно, али без обзира колико је очигледно, остаје тајна.

Тајна, сама по себи, такође заузима високо место у хијерархији човекових вредности. Тајити, значи ћутати, односно не говорити другима о неком доживљају или догађају. Неке тајне су благотворне за живот, а неке су деструктивне. Значи, добро је у неким околностима чувати тајну, а у другим је врло штетно.

Тајна је некомплетирана комуникација, најчешће између  појединца и друштва. Врло често, социјално окружење може да угрози интерес појединца. Сећам се поуке из библије, када је Учитељ, након чудесног исцељења, отпратио особу речима: “ Не, нисам те ја исцелио, него вера твоја. Иди, не греши више, и ником не причај. „

Тајна

У социјалним интеракцијама влада немилосрдна утакмица, борба за моћ и друштвени статус. У тој борби користе се сва расположива средства, па и злоупотреба тајне. У претходном примеру, у она времена, противници Исцелитеља, убеђивали би исцељеног болесника на све могуће начине да је то уобразиља, празноверица и шарлатанство и да ће се болест поново вратити. Понекад је и данас, као и у она времена, паметно тајити своју драгоцену тајну.

Међутим, није добро чувати само за себе неке друге тајне, које имају деструктиван ефекат по интересе људи. Заиста, најгоре су тајне настале из осећаја кривице. Осећај кривице је невероватан сплет кривице и  племенитости. Људи који имају осећај кривице су дивне душе, које су самим осећајем кривице већ постали доктори науке хуманости.

Али они таје своју тајну. Поделити своју тајну са другим људским бићем које је неће обелоданити, исмејати или јој се наругати, то је већи лек од свих бромазепана, бруфена или  барбитурата.

Чување тајне троши много енергије. Због ње људи губе способност интелигентног управљања стварношћу. Интелигенција је свеукупна сабрана пажња. Када је значајан део пажње усмерен на чување тајне, истовремено имамо расцепљену интелигенцију за правовремено и благовремено реаговање у захтевима живота.

Поделити са неким своју тајну има исцељујући ефекат на ментално здравље. Тај ефекат растерећења је идентичан оном у физичким односима, када са неким удружени носимо тежак терет. Сами га носимо са муком, а са другим човеком са лакоћом.