ШКОЛЕ

Школе живота

 

Школа је систем обуке за управљање одређеним знањем. Пошто постоји огроман број области и предмета којим не владамо, постоји исто тако велики број школа. Највише има школа за професионална занимања, јер човек живи од свога рада, а да би успешно радио, мора располагати потребним знањем.

Међутим, човек може бити веома успешан професионалац, а да истовремено хронично осећа незадовољство и немир у свом животу. Значи, недостаје му одређено знање да би живео хармоничан живот.

Свет је несагледиви мозаик појава и форми које повезује и прожима једна заједничка нит – живот. Свака појединачна форма живота захтева посебно изучавање и знање. И Живот је посебан предмет за проучавање. Постоје од памтивека разне школе живота.

Најпознатије школе живота се називају религије. Кажу да је ђаинизам најстарија религија на свету. У Кини, пре пет хиљада година је настао таоизам. Данас су доминантне религије хиндуизам, будизам, ислам и хришћанство.  У суштини све су то школе живота, иако се називају религијама. Све оне имају заједничке постулате. Први постулат, постоји супериорна сила изнад силе човека, која управља људима и природом. Други постулат, људи се одређеним системом обуке могу развијати до циља достизања склада са највећом космичком силом.

По свом идејном опредељењу, савремена психологија би такође требала бити школа живота. Али, она је пионирска наука која није интегрисала сва подручја својих истраживања, па се јавном мнењу  представља са нејасним циљевима, противречним теоријама и неуверљивим праксама.

Постоје многе школе психотерапије, од најраније,фројдове  психоанализе, до најмодернијих као што су јога у психотерапији и православна психотерапија. За ралику од религиозних школа, у психотерапији нема јединственог става према постулату имања или немања Бога, као творца човека. Али, зато све школе прихватају постулат да је одрастао човек још увек недозрело биће коме треба подршка у развоју.

Истраживачи живота незадовољни постојећим школама, данас формирају нове које су на западу обједињене  савременим, енглеским називом, life coaching. Новим именом промотери нових школа покушавају да остваре легалност свога деловања, а њихову легитимност свако може да осети на својој кожи, ако крене у понуђену едукацију.

Процес учења и усклађивања са силом Творца, у стратегији православног хришћанства, одвија се кроз три фазе –  прочишћење, просветљење и обожење. Иако нисам систематски проучавао остале школе живота, скоро сам сигуран да све оне имају исту стратегију развоја.  

Свака школа, више имплицитно него експлицитно, има у себи уграђен одређени систем вредности. По њему све се школе могу разврстати на атеистичке и теистичке. Та подела је условна, јер религија је много шири појам од конвенционално прихваћеног. Човек је биће вере и сваки човек је верник. Објекат веровања је једина линија разграничења међу свим веровањима. Од објекта веровања зависи методологија едукације.

Колико су добре и ефикасне појединачне школе едукације за мудро живљење, никад нећете сазнати док сами не прођете кроз њихов систем обуке.

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com