СТРАСТ

Страст

 

Још од времена Хермеса, знало се да су физика и метафизика сродне науке. Једино се разликовао њихов објекат истраживања, али научни принципи су исти. На пример, принцип јединства појава. Сваки физички објекат има своју метафизичку страну. Сваки ментални процес или стање има свој физички одраз. Због тога се каже да увек важи правило, како горе, тако доле, и обрнуто.

У физици постоји феномен трења. Трење је интеракција објеката у конфликту која ствара различите последице у виду топлоте, брзине и мировања. физичко трење је свакодневна појава нашег искуства, али и психолошко трење је наш стални пратилац.

Најпознатији феномен људског понашања је страст. Шта је страст? Није случајна етимолошка сродност појмова страсти и страха. И у стању страха и у стању страсти, док страх и страст мирују, делују силе статичког отпора, односно трења.

Али када се страх и страст покрену стварају  пресудне последице у људском понашању и социјалним односима. У стању страха појединац се повлачи из друштвених односа, а у стању страсти човек форсира социјалну интеракцију. Како се разликују? Разликују се по смеру кретања.

Као што се у физици објекти крећу по одређеним површинама, тако се мисли и емоције крећу по површини људског бића која се зове љубав. Љубав је прирођена датост човека. Или, високо звучно речено, љубав је иманентна људском бићу. Када се мисли страха крећу по простору љубави оне стварају трење и отпор љубави. Али, када се мисли страсти крећу по пољу љубави, оне у себи носе емоције страха које успоравају процес љубави.

У свакој страсти су помешане емоције страха и љубави. Једино се разликују пропорције и величине  њихових сила. Енергија страха придодата енергији љубави, што и јесте феномен страсти,ствара ефекат великог узбуђења и ватре. Али, узбуђење није тако добро стање у телу љубави, као што је опште прихваћено. У ватри страсти врло често сагори оно људско у људима, ако не одмах, онда касније.

Као што рече др Николај Велимировић, неке ствари, које изблиза изгледају као добитак, издалека се виде као губитак. А, неке ствари које се изблиза виде као губитак, издалека се виде као добитак. То се посебно односи на страст.