СВЕСТ

СВЕСТ

Тако проста, а речита реч, и тако мистериозна – свест!

У световној комуникацији реч свест заузима високо место по фреквенцији употребе. Свакодневно се говори, буди свестан, он није свесно урадио, несвесно је изабрао, свесни смо тога….

У науци, о свести се мало прича и она се недовољно истражује, с обзиром на њену заступљеност у свакодневној употреби у комуникацији. Кажу да је тек Фројд, у западној култури, почетком двадесетог века, почео да истражује феномен свести, али претежно се фокусирао на неиспољену страну свести коју је он назвао несвесно.

Појам несвесно је придев. Чим људи, у свом језичком изражавању, нису обликовали неку именицу, то значи да им је непозната нека област реалности. Иако је манифестни живот изграђен на супротностима, човек није пронашао супротну реч за свест. Несвест није супротност свести. Као што је супротна реч за дан ноћ, а не недан, тако би и реч свест требала да има своју супротност. Али, нема! Зашто?

Свест је феномен живота, изнад супротности или дуалности. Сама срБска реч свест то потврђује. Свест је простор свих вести, односно информација, без остатка. Она обухвата све. Придев несвесно говори о информацијама или енергијама у уму које нису повезане са свим другим информацијама бића које се зове човек.

Међутим, човек је биће које траје тек један век. Његово трајање, као што искуство потврђује, врло често тече без свести, што значи да је његов живот  ток без управљања. Појам несвесно понашање такође говори да је брод у реци живота без кормилара.

Кроз историју цивиизације, тај господар живота, то свесно биће именовано је многим речима, душа, психа, спирит, атман, тао, како све не, али остаде мистерија. Можда је остало мистериозно биће баш због погрешног именовања. Најбоље име му пристаје – СТВАРАЛАЦ. Тек када су све информације повезане са ствараоцем настаје феномен живота који се може описати појмом СВЕСТ.

www.psihologijastvaralastva.wordpress.com